The Wine Journal – Eros Teboni 2023 – 3Tinto 2019

3Tinto 2019 IGT VenetoThe Wine Journal – Eros Teboni 202391/100

3Tinto 2019 IGT VenetoThe Wine Journal – Eros Teboni 202391/100

3Tinto 2019 IGT Veneto
The Wine Journal – Eros Teboni 2023
91/100